Дела

Как пишется слово пожалуйста

Как правильно пишется слово «ПОЖАЛУЙСТА»? Слово «пожа­луй­ста» пра­виль­но пишет­ся с бук­вой «о» в пер­вом сло­ге, с бук­вой «й» в сере­ди­не и окан­чи­ва­ет­ся на бук­ву «а». В напи­са­нии эти­кет­но­го сло­ва «пожа­луй­ста» мож­но оши­бить­ся несколь­ко раз. В пер­вом сло­ге нахо­дит­ся без­удар­ный глас­ный «о», кото­рый явля­ет­ся непро­ве­ря­е­мым. При про­из­но­ше­нии это­го сло­ва выпа­да­ет звук [й]: пожа­луй­ста [п а ж… Continue reading Как пишется слово пожалуйста

Дела

Как пишется слово не знаю

Пишем «не знаю» правильно - правило и исключения «Не знаю» — сочетание слов, которое состоит из слов «не9raquo; и «знаю9raquo;. Глагол «знать9raquo; относится к самостоятельной части речи, которая обозначает действие и отвечает на вопрос «Что делать?». В предложениях данный глагол выступает в роли сказуемого. С частицей «не9raquo; глагол «знаю9raquo; образует отрицательное значение. Глаголы делятся на… Continue reading Как пишется слово не знаю

Асорти

Як пишеться з днем ​​народження

Як пишеться «День народження» або «день народження»? У найменуванні особистого свята кожної людини «день народження»Обидва слова слід правильно писати з малої літери. «День народження», «день народження» або «день народження»? У назвах багатьох свят присутнє слово «день«. Якщо цим словом позначений всенародне свято, знаменна дата, то слово «день»Пишеться з великої літери, а наступне слово - з… Continue reading Як пишеться з днем ​​народження

Асорти

Як пишеться прийти або прийти

Прийти або прийти? Як правильно пишеться? Розповідаємо. Як же все таки правильно пишеться прийти або прийти і чому? Розберемося в цій статті. У більшості людей питань з тим, що правильно буде все таки прийти не виникає. Це інтуїтивно правильний варіант і його варто дотримуватися. - Коли ти хочеш прийти? - Я хочу прийти завтра. Цікаво,… Continue reading Як пишеться прийти або прийти

Асорти

Як пишеться бо

Як пишеться бо Розділ 16. ПРАВОПИС СПІЛОК 1. Союз щоб пишеться разом (в одне слово): Редактор зустрівся з автором, щоб узгодити внесені в рукопис зміни. Його слід відрізняти від поєднання що б (займенник і частинка), в якому частку б можна переставити в інше місце пропозиції: Що б таке ще придумати ?; Що таке ще б… Continue reading Як пишеться бо

Асорти

Як пишеться ласка

Як правильно пишеться слово «ЛАСКА»? слово «Будь ласка» правильно пишеться з буквою «О» в першому складі, з буквою «Ї» в середині і закінчується на букву «А». У написанні етикетної слова «Будь ласка» можна помилитися кілька разів. У першому складі знаходиться безударнийголосний «О», який є непроверяемим. При вимові цього слова випадає звук [й]: будь ласка [п… Continue reading Як пишеться ласка

Асорти

Як пишеться не знаю

Як пишеться не знаю Роздільне написання НЕ § 146. Заперечення не пишеться окремо в наступних випадках. 1. З усіма формами дієслів (крім повних дієприкметників; про них див. § 150): а) з інфінітивом і відмінюється формами, напр .: не знати, не знаю, не знаєте, не знав, не знали, що не поспішаєш, не поспішаємо, не поспішай, не… Continue reading Як пишеться не знаю

Асорти

Як пишеться як ніби

Як пишеться як ніби § 55. Правопис невід'ємних частинок 1. Частинки б / б, ж / ж, чи / ль пишуться окремо: зробив би, якщо б; А коли ми одначе, ось же ж ти який; чи, завжди ль. Примітка. Правило не поширюється на ті випадки, коли зазначені частки входять до складу цілісних слів: щоб, також,… Continue reading Як пишеться як ніби