Асорти

відновлювальна вартість

відновлювальна вартість

Підбірка найбільш важливих документів за запитом відновлювальна вартість (Нормативно-правові акти, форми, статті, консультації експертів та багато іншого).

Нормативні акти: Відновлювальна вартість

(Ред. Від 24.12.2010)

"Про затвердження Методичних вказівок з бухгалтерського обліку основних засобів"

(Зареєстровано в Мін'юсті РФ 21.11.2003 N 5252) Для цілей цих Методичних вказівок під поточної (відновлювальної) вартістю об'єктів основних засобів розуміється сума грошових коштів, яка повинна бути сплачена організацією на дату проведення переоцінки в разі необхідності заміни будь-якого об'єкта.

(Ред. Від 29.07.2017) Відновлювальна вартість амортизованих основних засобів, придбаних (створених) до вступу в силу цієї глави, визначається як їх первісна вартість з урахуванням проведених переоцінок до дати набрання чинності цією глави в силу.

Статті, коментарі, відповіді на питання: Відновлювальна вартість

Документ доступний: в комерційній версії КонсультантПлюс

Документ доступний: в комерційній версії КонсультантПлюс

форми документів: Відновлювальна вартість

(Розпорядження ВАТ "РЖД" від 21.05.2013 N 1151р)

Документ доступний: в комерційній версії КонсультантПлюс

відновлювальна вартість

2.2. Відновлювальна вартість основних засобів

відновлювальна вартість - вартість основних засобів в сучасних умовах, при сучасних цінах і техніці, це вартість, за якою оцінюються основні засоби після проведення переоцінки.

Основні засоби вартістю в межах ліміту, встановленого в обліковій політиці організації, але не більше 20000 рублів за одиницю, можуть відображатися в бухгалтерському обліку і бухгалтерської звітності в складі матеріально-виробничих запасів. З метою забезпечення збереження цих об'єктів повинен бути організований належний контроль за їх рухом.

Для цілей оподаткування об'єкти вартістю до 10000 рублів в момент введення в експлуатацію одноразово списуються на матеріальні витрати.

Вартість основних засобів, у якій вони прийняті до бухгалтерського обліку, не підлягає зміні, крім випадків добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації, часткової ліквідації та переоцінки об'єктів основних засобів.

З плином часу відбувається відхилення первісної вартості основних засобів від первісної вартості аналогічних основних засобів, придбаних або виготовлених в більш пізні періоди. Для того щоб усунути виникаючі відхилення і проводиться переоцінка основних засобів.

Метою переоцінки об'єктів основних засобів є визначення реальної вартості об'єктів основних засобів шляхом приведення їх первісної вартості у відповідність з ринковими цінами і умовами відтворення на дату переоцінки.

Відповідно до п. 15 ПБО 6/01 комерційна організація може не частіше ніж один раз на рік, на початок звітного року, переоцінювати групи однорідних об'єктів основних засобів за поточною (відновної) вартості. Переоцінка проводиться шляхом індексації або прямого перерахунку по документально підтвердженим ринковими цінами.

під поточної (відновлювальної) вартістю розуміється сума грошових коштів, яка повинна бути сплачена організацією на дату проведення переоцінки в разі необхідності заміни будь-якого об'єкта. При визначенні цієї вартості можуть бути використані наступні дані:

- дані на аналогічну продукцію, отриману від організацій-виробників;

- відомості про рівень цін, наявні в органів державної статистики, торгових інспекцій та організацій;

- відомості про рівень цін, опубліковані в засобах масової інформації та спеціальної літератури;

- оцінка бюро технічної інвентаризації;

- експертні висновки про поточну (відновної) вартості об'єктів основних засобів.

Приймаючи рішення про переоцінку основних засобів, що входять в однорідну групу об'єктів, організації повинні пам'ятати, що в подальшому доведеться регулярно проводити переоцінку, щоб вартість зазначених об'єктів, за якою вони відображаються в бухгалтерському обліку і звітності, істотно не відрізнялася від поточної (відновлювальної) вартості.

Перед проведенням переоцінки основних засобів проводиться підготовча робота, зокрема оформляється наказ або інший розпорядчий документ про проведення переоцінки, готується перелік об'єктів основних засобів, що підлягають переоцінці. У переліку зазначається точне найменування об'єктів, дата їх придбання, спорудження, виготовлення, дата прийняття об'єктів до бухгалтерського обліку. Проводиться також перевірка наявності цих об'єктів.

Відповідно до п. 46 Методичних вказівок N 91н вихідними даними для переоцінки є:

- первісна вартість або поточна (відновна) вартість, якщо об'єкт раніше вже піддавався переоцінці, за станом на 31 грудня попереднього звітного року;

- сума нарахованої на цю ж дату амортизації за весь час використання об'єкта;

- документально підтверджені дані про поточну (відновної) вартості переоцінюються об'єктів на 1 січня звітного року.

При переоцінці виробляється перерахунок первісної вартості, поточної (відновлювальної) вартості, якщо об'єкт вже переоцінювався, а також суми нарахованої амортизації.

Результатом переоцінки може бути, як дооцінка, так і уцінка об'єкта основних засобів.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

+ 14 = 23